Hoppa till innehåll

Elin Hofvander

SolidConsulting Sweden AB

HR-specialist, operativ linjechef och verksamhetsutvecklare med ett starkt medarbetarfokus. Ett av mina motton är att en lycklig organisation är en lönsam organisation. Min ambition är att vidareutveckla mina kunder inom ledarskap, organisation och HR/arbetsrätt. Samt att stötta organisationer att lyckas inom området. Att se människor och organisationer utvecklas och skapa framgång är min största drivkraft. Den strategiska kompetensförsörjningen anser jag går hand i hand med att bygga ett Brand som är hållbart och attraktivt. Jag tror på att det är viktigt att agera det som sägs inom företaget samt ha rätt person på rätt plats.

Som egen företagare har jag mött utmaningar som andra företagare ställas inför, vilket kan vara en fördel för att öka förståelsen för andra företagare. Utifrån erfarenhet och omvärldsbevakning har jag uppfattat att en av de största utmaningarna är kompetensförsörjningen. Nuvarande konsultuppdrag är främst i ägarledda företag. Mina uppdrag har olika karaktär, de kan exempelvis innehålla stöd i att utveckla affärsplan, kompetensförsörjning, personal-ärenden, vision- och värdegrundsarbete.

Magnus Edman

MarknadsRetorik AB

Affärsutvecklare / Föreläsare / Vd coach. Jag brinner för rådgivningen. En rådgivning som ligger bakom det framgångsrika entreprenörskapet där jag i min roll som rådgivare, och med ett coachande förhållningsätt, hjälper företagaren att utforska och utveckla de områden som leder till ett framgångsrikt företagande. Jag genomför sedan 1995 uppdrag hos företag med mellan 2 och upp till 200 anställda. Men oftast är uppdragen i ägarledda småföretag, eller resultatenheter, med 10 till 30 medarbetare. Mina uppdragsgivare finns i alla verksamhetsinriktningar, tillverkande industri, service- och tjänsteföretag likväl som i kunskapsföretaget. Jag har deltagit i flera projekt inom rådgivning och utbildning på uppdrag av exempelvis ALMI Mälardalen och även andra aktörer som utvecklar det regionala näringslivet.

Den typ av huvudsakliga insatser som jag jobbar med är av utvecklingskaraktär där min kund bättre skall tillvarata sina konkurrensfördelar. Det kan handla om att ta fram affärs, eller verksamhetsplaner i ett både taktiskt och strategiskt perspektiv. För att göra detta krävs det många gånger ett omfattande utredningsarbete, exempelvis genomförande av interna och externa marknadsundersökningar, genomlysning av olika finansieringsformer.